Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України Стаття 639, є офіційною пропозицією (публічною офертою), далі за текстом – «Оферта», сайту solid.com.ua, далі по тексту – «Виконавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт. Виконавець розміщує Публічну оферту на офіційному інтернет-сайті Виконавця.

1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником» (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті).

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Виконавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цієї оферти, в терміни і за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця.

1.4. У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної Оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом, Виконавець пропонує вам відмовитися від використання Послуг.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

2.2. «Послуга» – онлайн послуга, що надається Виконавцем згідно опису відповідної картки Послуги на Інтернет-сайті;

2.3. «Інтернет-сайт» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації послуг, роботи або товарів шляхом здійснення електронної угоди.

2.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї оферти без будь-яких винятків і / або обмежень і є рівносильним висновку двостороннього письмового Договору.

2.5. «Виконавець» – компанія, що реалізує послуги, представлені на Інтернет-сайті.

2.6. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, викладених в оферті.

2.7. «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Замовником при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

2.8. Онлайн-заняття (курс) – це виступ, лекція, мова, які відбуваються в режимі
реального часу і / або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику персонального посилання (доступу) на умовах цієї оферти.

2.9. «Кошик» – формалізований програмно на Інтернет-сайті інструмент інтернет продажу, який дозволяє Замовнику вибрати до оплати або відмовитися від покупки одного або декількох Послуг, переглянути вартості, вибрати кількість, переглянути дану оферту і провести оплату.

2.10. Програма – цілісна сформована сукупність онлайн занять (вебінарів, тренінгів), електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов'язаних між собою і структурованих на певну тему, доступ до яких надається через сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.

2.11. Персональне посилання – персональний формалізований у відповідності зі
стандартами мережі інтернет запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Послуги в мережі Інтернет.

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов'язується передати у власність Замовника доступ до Послуги на час, обумовлений на інтернет-сторінці відповідної Послуги, а Замовник зобов'язується оплатити і прийняти Послугу на умовах даної оферти.

3.2. Справжня оферта регулює купівлю-продаж послуги на сайті, в тому числі:

• добровільний вибір Замовником Послуги на сайті;

• самостійне оформлення Замовником замовлення на сайті;

• оплату Замовником замовлення, оформленого на сайті;

• обробку і надання Послуги Замовнику.

4. Порядок оформлення замовлення і надання послуг

4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Інтернет-сайті.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності можливості надати Послугу, менеджер компанії зобов'язаний
поставити Замовника до відома (по телефону, вайбер, телеграм або через електронну пошту).

4.4. При відсутності послуги Замовник має право замінити його послугами,
відповідними за вартістю або відмовитися від даної послуги, анулювати замовлення.

4.5. Замовник здійснює оплату Послуг (Програми) одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавця про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів на емайл study@solid.com.ua або на Telegram номера +380677744284.

4.6. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на електронну адресу, вказану при заповненні заявки на участь в Програмі, направляється посилання або його номер додається до телеграм чату, де проводиться комунікація щодо навчання.

4.7. У разі неотримання Замовником Персональної посилання, Замовник повинен звернутися в службу підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту: study@solid.com.ua, за номерами телефонів на Сайті виконавця або будь- яким іншим способом.

4.8. Персональна посилання дійсне для одного Замовника, який отримав зазначену посилання. Забороняється передача Персональної посилання третім особам.

4.9. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального (Особовому) кабінету, вебінарів і інших елементів Програми, а також всі дії, що відбуваються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, і зобов'язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь- яке порушення безпеки Персонального (Особистого ) кабінету.

4.10. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.

4.11. Розклад проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації хоча б одним із способів: оповіщення через Viber, Telegram на вказаний Замовником контактний номер телефону, розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника, і т.п.

4.12. Під час участі в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства.

4.13. Під час участі в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) забороняється заважати іншим учасникам і вчителю проводити вебінар будь-яким способом. Якщо подібна поведінка буде визначена і при підтверджена учителем і технічною службою вебінарного ресурсу факту, що дії були зроблені саме цим учасником, Виконавець має право перший раз попередити Замовника, надавши факти; на другий раз після такої поведінки – оштрафувати такого Замовника на суму до 1000 грн. На третій раз Виконавець може анулювати участь Замовника в он-лайн заняттях (вебінарах, тренінгах) без повернення отриманої оплати, в разі порушення ним вищевказаних правил.

4.14. Використання Замовником отриманих інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого
використання.

4.15. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому
порядку і анулювати доступ Замовника до обраної програми в разі встановлення фактів передачі Замовником Персональної посилання третім особам, поширення інформації та матеріалів (аудіо, відео і т.д.), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.

4.16. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в
онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах), яка виникла з причин, незалежних від
Виконавця.

5. Вартість послуг і порядок розрахунків

5.1. Вартість Послуги вказується в описі на відповідній сторінці Інтернет-сайту на
картці Послуги, яку Замовник відправляє до Кошику для розрахунків.

5.2. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передоплати.

5.3. Оплата Послуг Замовником означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами даної оферти.

5.4. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на Інтернет-сайті.

5.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Інтернет-сайті.

5.6. За домовленістю Сторін Замовнику може бути надано право сплачувати Послугу частинами.

5.7. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.8. У разі оплати Послуги частинами і невнесення кожної із частин оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Виконавцеві в наданні доступу до відповідної Послуги без повернення сплачених коштів.

5.9. У разі, якщо якість послуг з яких-небудь причин є для Замовника неналежною, Виконавець надає Замовнику право після першого заняття після старту Програми, доступ до якої був наданий відповідно до умов даної оферти, звернутися до Виконавця з Заявою про повернення сплачених коштів.

5.10. Заява на повернення коштів у вільній формі направляється Замовником на наступну адресу study@solid.com.ua. Заява повинна містити наступну інформацію:

• Прізвище, ім'я, по батькові Замовника;

• емейл на який зареєстрований Замовник в Персональному кабінеті та / або в сервісі вебінарів;

• Спосіб, дату і суму оплати Послуг;

• Банківські реквізити карти з якої Було проведено оплату (ІНН, МФО, ім'я на карті) для повернення коштів;

• Причини, через які Замовник вважає, що надані послуги неналежної якості;

Відповідальність за правильність даних зазначених в Заяві несе Замовник.

5.11. За умови відповідності Заяви на повернення коштів вимогам п.п. 7.8, 7.9 Договору, Виконавець повертає сплачені кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання заяви. Повернення коштів здійснюється на карту, з якої була здійснена оплата за вирахуванням витрат на перший урок по вартості пробного уроку та комісії платіжних систем.

5.12. У разі відсутності в заяві на повернення коштів інформації, зазначеної в п.5.10 Договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів.

5.13. У разі порушення Замовником п.п. 4.12-14, 6.2, 6.3 оферти, кошти, сплачені Замовником Виконавцю, не повертаються.

5.14. Будь-які претензії, заяви спрямовані Замовником після закінчення терміну зазначеного в п.5.9 оферти, Виконавцем не розглядаються.
6. Припинення договору

6.1. Припиненням Виконання даної оферти можливо:

• за домовленістю сторін;

• тимчасово перервати з ініціативи Замовника. У такому разі Сторони підписують Додаток до цього договору, який стає його невід'ємною частиною;

• у випадках порушення Замовником обов'язків або умов, передбачення даною офертою.

6.2. При розірванні оферти, у випадку оплати Замовником суми більше за вартість фактично проведених місяців занять, Виконавець повертає Замовникові 100% суми за місяці, які ще не почав.

6.3. Розірвання оферти однією з сторін не звільняє Замовника від оплати фактично наданих послуг.

6.4. При бажанні розірвати дію оферти Замовник повинен повідомити Виконавця в письмовій формі не менше чим за 15 днів до запланованого останнього заняття.

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань згідно цїєї оферти, якщо це невиконання є наслідком обставин нездоланної сили, які підтвердженні Торгово-промисловою палатою України і виникли після вступу в дію цієї оферти.

7. Права та обов'язки Замовника

7.1. Замовник має право

7.1.1. Отримати Послуги на умовах даної оферти.

7.1.2. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, направивши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв'язку.

7.1.3. Входити на онлайн вебінар під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон і ін.).

7.1.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.

7.2. Замовник зобов'язується:

7.2.1. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цією офертою.

7.2.2. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг, згідно цієї оферти. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

7.2.3. Підтримувати в справному технічному стані належне йому обладнання та канали зв'язку, що забезпечують доступ до Сайту, такі як, але не лімітовані списком: комп'ютер, ноутбук, смартфон, доступ до наданого Виконавцю емейл Замовника, мобільний сервіс, Viber, Telegram, і т.д.

7.2.4. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про розклад, дати, час, вартість та умови надання Послуг, яка надається йому через емейл, Viber, Telegram, Персональний кабінет і т.д., розміщена на Інтернет-Сайті. Замовник не має права пред'являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті, в емейл відправлених на емейл Замовника, в повідомленнях надісланих в Viber, Telegram Замовника.

7.2.5. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги і т.п. Виконавця, які супроводжують відповідну Послугу.

7.3. Замовнику забороняється:

7.3.1. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншоти, фотографування та інших способів зберігання інформації) он-лайн заняття (вебінару, тренінгу), проведеного в рамках надання Послуг даної оферти.

7.3.2. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи онлайн заняття (вебінару, тренінгу), отримані в рамках цієї оферти.

7.3.3. Поширювати матеріали, отримані в рамках цієї оферти шляхом розшифровки (перетворення аудіо- і відеоматеріалів в текстовий формат) або переведення на інші мови.

7.3.4. Використовувати отриману в рамках даної оферти інформацію, матеріали в комерційних цілях.

7.3.5. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (Без обмеження) з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

7.3.6. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

7.3.7. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, вчителів, адміністраторів, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права в залежності від території надання послуг.

7.3.8. Передавати і / або надавати доступ до Послуги будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

8. Права та обов'язки виконавця

8.1. Виконавець має право:

8.1.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, з огляду на умови даної оферти, інших, підписаних з Замовником договорів і вимоги чинного законодавства України та умови даної оферти.

8.1.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

8.1.3. Самостійно визначати / змінювати дати проведення он-лайн занять (вебінарів, тренінгів).

8.1.4. Самостійно визначати / змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн занятті (вебінарі, тренінгу) в рамках Програми та вимог Міністерства Освіти і науки України, а також функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки в процесі надання Послуги.

8.1.5. Під час проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) здійснювати фотографування, відео-, аудіозапис і використовувати їх на свій розсуд. Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій і надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті і в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати і іншим чином використовувати фотографії, аудіо- відео записи із зображенням і (або) голосом Замовника.

8.1.6. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі тренерів.

8.1.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за даною офертою. У разі неподання інформації, неповного або неправильного уявлення інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за даною офертою до подання Замовником такої інформації.

8.1.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) і отримані відгуки про отримані Послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

8.1.9. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до Програми без повернення сплачених коштів в наступних випадках:

• Надання Замовником недостовірної інформації.

• Недотримання Замовником термінів і порядку оплати, в разі здійснення оплати в порядку, передбаченому п.п. 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8 цієї оферти.

• Порушення Замовником п.п. 4.12-14, 6.2, 6.3 оферти.

8.1.10. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

8.1.11. В односторонньому порядку вносити зміни в умови даної публічної оферти шляхом розміщення нової редакції її на Сайті.

8.2. Виконавець зобов'язується:

8.2.1. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цією офертою.

8.2.2. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника для виконання умов даної оферти.

8.2.3. Надавати Замовнику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.

8.2.4. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (датах, розкладу трансляцій) шляхом розміщення такої інформації відповідно до п.п. 4.11. даної оферти.

9. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

9.1. У разі виникнення спорів по питанням, передбачення даною офертою, Сторони вживатимуть всіх заходів для вирішення їх шляхом переговорів.

9.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори вирішуються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

10. Захист персональних даних і конфіденційна інформація

10.1. Погоджуючись з умовами оферти і приймаючи її умови, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах даної оферти відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов'язаною з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.

10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, пов'язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику в зв'язку з отриманням Послуг від Виконавця в рамках даної оферти (в тому числі паролі доступу до Програм, матеріали Програм), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Замовник зобов'язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

11. Права інтелектуальної власності

11.1. Всі онлайн заняття (вебінари, тренінги) в формі виступів, лекцій, виступів; аудіо і відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником для виконання умов цієї оферти (далі – Матеріали) є об'єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.

11.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей, якщо інше не обумовлено спеціальним договором, окремо підписаним між Замовником і Виконавцем.

11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

12. Інші умови

12.1. Оферта вступає в дію з моменту оплати Замовником будь якої Послуги на сайті і діє протягом терміну прописаним в картці Послуги на сайті solid.com.ua до його припинення на описаних вище умовах.

12.2. У випадках, не передбачених цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.3. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту даної оферти, прав і обов'язків кожної Сторони, що випливають або пов'язані з виконанням оферти, суть термінів, що вживаються в ній, а також відповідність тексту оферти намірам і волі Сторін.

12.4. Якщо будь-яке положення (частина) оферти є або стає недійсним з будь-яких обставин, цей факт не впливає на дійсність інших положень оферти в цілому.

12.5. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цієї оферти застосовується права та закони України.

12.6. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

12.7. Зміни умов даної оферти оформлюються додатково і вступають у дію після підписання Сторонами.

Дата публікації 6.04.2021

Реквізити виконавця

ФОП Машталяр Анастасія Вікторівна

ЄДРПОУ 3480807548

Р/Р UA513510050000026003660557900 у ПАТ «УкрСиббанк»

МФО 351005

Юридична адреса: 71630, м. Дніпрорудне, Запорізька обл., Василівський район, вул. Набережна, буд.2, кв.88

study@solid.com.ua

+380960692282

Made on
Tilda